Doświadczenie

Prawnik specjalizujący się w prawie finansowym, trener i doradca jednostek sektora finansów publicznych od 2004 r., w latach 1999 - 2012 nauczyciel akademicki z zakresu finansów publicznych, prawa finansowego, prawa podatkowego i integracji europejskiej.

Trener w latach 2009 – 2019 przeprowadził ok. 700 szkoleń 1 - 3 dniowych dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych, otwartych oraz zamkniętych, z zakresu:
- zasad gospodarki finansowej, w tym planowania, wykonywania i kontroli wykonania budżetów państwa i JST oraz planów finansowych jednostek sektora finansów publicznych,
- odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
- kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w sektorze publicznym,
- budżetu zadaniowego,
- dotacji budżetowych,
- zamówień publicznych.
Świadczy usługi w ww. zakresie, w tym w przygotowaniu postępowań przetargowych oraz procedur kontroli zarządczej.
Copyright ©2017 AKADEMIA PRAWA Stanisław Sarzyński Doradztwo i szkolenia, All Rights Reserved.