Doradztwo

Oferuję:

  • usługi konsultingowe z zakresu publicznej gospodarki finansowej, zamówień publicznych oraz projektów unijnych,
  • przygotowanie postępowań przetargowych wg nowej ustawy Prawo zamówień publicznych,
  • koordynację infrastrukturalnych projektów unijnych lub współpracę w zakresie poszczególnych aspektów ich realizacji,
  • opracowanie planu działalności i rejestru ryzyk,
  • przygotowanie i przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej wraz z raportem z opracowaniem wyników samooceny